Home

Parkeerreferendum Haarlem aanstaande woensdag 19 juli

023 Haarlem Politiek - Aanstaande woensdag is het zover, het referendum Parkeerbeleid Haarlem wordt gehouden. Om beide standpunten te belichten heeft 023magazine.nl van zowel een voorstander als een tegenstander een YouTube video toegevoegd.

Er zijn meerdere video's in omloop maar om het overzichtelijk te houden hebben we van elk een gekozen.

Video 1 Een voorstander- ParkeerReferendum Kritisch besproken – 5.49 minuten

In deze video becommentarieert/weerlegt dhr. Jan van der Zanden (die samen met 29 wijkraden alternatieve parkeervoorstellen indiende als inspraak) de drie belangrijkste kritiekpunten die de indieners van het referendumverzoek en de VVD op de 19 parkeermaatregelen hebben. ( 1 miljoen + fiscaliseren in C-wijken+ bezoek beperking).  Van der Zanden geeft het advies om vóór de 19 maatregelen te stemmen.

 

Video 2 Een tegenstander - Parkeerreferendum Haarlem: Stem NEE! - 1.46 minuten

VVD Raadslid Jeroen Boer legt uit waarom u tegen moet stemmen. Dit doet hij door 3 punten op te noemen waarom hij tegen dit beleid is.