Typography

023 Bloemendaal Maatschappij - Op 26 april 2019 hebben vijf Bloemendalers een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: 

Mevrouw Liesbeth Coltof (Overveen) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Als artistiek leider van de Stichting de Toneelmakerij is zij lang het gezicht geweest van de toneelorganisatie voor kinderen en jongeren. Vorig jaar, toen ze met pensioen ging, ontving zij de Zilveren Medaille van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast is zij bekroond met nog vele andere prijzen voor haar werk in het theater. Met haar werk bewees Coltof dat jeugdtheater niet altijd zorgeloos en plezierig hoeft te zijn, maar ook serieuzere onderwerpen aan kan snijden.

(Mevrouw Coltof ontving haar onderscheiding in Amsterdam)

Mevrouw Ellen Schrijver-Stokvis (Bloemendaal) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zij was twintig jaar lang radiotherapeutisch laborant op de afdeling Radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Zij was medeorganisator van een driedaags internationaal wetenschappelijk congres over progressief Jodendom. Zes jaar lang was zij als secretaris betrokken bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Ook was zij actief bij de bouw en opening van de nieuwe synagoge aan de Zuidelijke Wandelweg in 2010. Zes jaar geleden werd zij secretaris van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur van het Verbond voor Progressief Jodendom in Nederland, de koepelorganisatie van alle Liberaal Joodse Instellingen in ons land.

Mevrouw Christine van de Meer-Waller (Bloemendaal) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is veertig jaar vakdocent aan het Kennemer Lyceum. Ook was zij vertrouwenspersoon voor de leerlingen, had twee termijnen zitting in de medezeggenschapsraad en zet zij haar artistieke en organisatorische kwaliteiten in bij de Artistieke Interlyceale. Zij was bestuurslid bij de Bloemendaalse Schoolvereniging; van 2005 tot 2013 was zij bestuurslid van stichting Ons Bloemendaal; twintig jaar wijkhoofd voor het Koningin Wilhelmina Fonds (het KWF) en oprichter van de Nederlandse Vereniging van Patiënten met Sterno Costo Claviculaire Hyperostosis (SCCH) in 2001.

De heer Patrick Westerwoudt (Santpoort-Zuid, geboren in Bloemendaal) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als bestuurslid van de Stichting Nationale Herdenking te Bloemendaal is hij betrokken bij de jaarlijkse organisatie van de Stille Toch naar de Erebegraafplaats in Overveen. Daarnaast leidt hij schoolkinderen uit Haarlem en omgeving rond op de Erebegraafplaats en vertelt hij het verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Van 1998 tot 2017 was hij betrokken bij Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard’, afdeling Amsterdam en Regio, als deelnemer en medeorganisator van de Militaire Prestatie Tocht te Paard (MPTTP). Ook was hij voorzitter en vicevoorzitter van de vereniging. Vanaf 1997 is hij bestuurder en actief lid van de regionale afdeling Noord-Holland van Mars en Mercurius.

Mevrouw Ineke Hermans-Klaver (Bennebroek) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als bestuurslid is zij betrokken bij de culturele dansavonden voor jongeren boven de 18 jaar, in Heemstede. Jarenlang collecteerde zij in Heemstede voor het KWF Kankerfonds. In 2017 werd ze lid van de evenementencommissie van Huis te Bennebroek. Tegenwoordig is ze betrokken bij Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Al vanaf de opening in 1992 leidt zij groepen rond.

Op de foto’s gemaakt door Harry Donker ziet u achtereenvolgens van links naar rechts:
Ineke Hermans-Klaver, Christine van de Meer-Waller, burgemeester Elbert Roest, Patrick Westerwoudt en Ellen Schrijver-Stokvis. Op de andre foto ziet u Liesbeth Colthof (foto door Eva Plevier). Zij ontving haar onderscheiding in Amsterdam en staat daarom niet op de eerste foto.