Typography

023 Heemstede Cultuur - Na meerdere aanpassingen van het winnende ontwerp ‘de Wandeling’, is de schenker akkoord gegaan met het schetsontwerp voor de bouw van een nieuwe Belvedère. De bouw van een Belvedère is een lang gekoesterde wens van de schenker, die van jongs af aan veelvuldig bezoeker is van het Groenendaalse bos.

Het ontwerp dat inwoners van Heemstede in 2019 kozen als winnaar van de ontwerpwedstrijd is afgelopen jaar op basis van de wensen van de schenker meerdere keren aangepast. Onder andere de vormgeving van het dakje, de kleurstelling en de hoogte van de bakstenen zijn aanpassingen die door de architecten nu verder worden uitgewerkt. Mede door beperkte overlegmogelijkheden en corona heeft het proces om op één lijn te komen helaas langer geduurd dan verwacht.

Het winnende ontwerp waar zowel de Rijksdienst CE als Mooi NH achter staan houdt rekening met aspecten zoals de inpassing in de omliggende natuur, beperkte onderhoudskosten en veiligheid. In de voorbereiding van het ontwerp is uitgegaan van een luchtig schetsontwerp, waardoor de toren op gaat in de omliggende natuur en de kans op overlast/illegaal verblijf wordt beperkt. Dit draagt bij aan de beleving van natuur en cultuurhistorische waarden van het Groenendaalse bos.

Wandelbos Groenendaal is een plek met een lange historie van buitenplaats van rijke kooplieden uit Amsterdam tot een van de eerste openbare wandelparken van Nederland. De heuvel van de Belvedère is een geliefde plek in wandelbos Groenendaal. Vele bezoekers beklimmen de trappen om te kunnen genieten van het uitzicht.

De architecten werken in afstemming met de gemeente het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp. Daarnaast start de gemeente de vergunningsprocedures om de realisatie mogelijk te maken. Ook de procedure voor een bestemmingsplanwijziging wordt in gang gezet. In het najaar 2021 wordt dit in de raad besproken. De verwachting is dat ‘de Wandeling’ er in de loop van 2022 staat.

Cultuur & Uitgaan

Mediamarkt

Reizen & Stedentrips & Vliegtickets & Verhuur