Typography

023 Heemstede, Bennebroek Kunst & Cultuur - In het extra dikke zomernummer van HeerlijkHeden, het kwartaalblad van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, staat de zorg om het behoud van monumenten centraal. Het opent met een artikel over De Hartekamp, ooit ‘de parel aan de kroon van Kennemerland’ genoemd.

Het hoofdgebouw staat er nog vrijwel onveranderd, maar sinds 1960 is de oorspronkelijk tuinaanleg veranderd van een intacte buitenplaats tot een steeds dichter bebouwd terrein. Het behoud van het cultureel erfgoed lijkt daarbij vaak vergeten te zijn.

In de pers is aandacht geweest voor het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 in Heemstede dat met sloop bedreigd wordt. De HVHB pleit, samen met diverse erfgoedverenigingen en omwonenden, voor herontwikkeling waarbij dit architectonisch waardevolle pand behouden blijft. Het is een voorbeeld van de architectuur uit de Wederopbouw en veel originele elementen zijn, soms afgedekt door panelen, nog aanwezig.

In 1861 werd het Wees- en Armhuis van Heemstede gesloten. Voor de bewoners moest goed onderdak gezocht worden. Armoede was er zeker ook buiten het armhuis. Het speuren in justitiële archieven levert vele kleurrijke maar ook trieste verhalen op. Zoals een diefstal van twee gulden twintig die werd bestraft met vijftien maanden cel; dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen!

Verder in dit extra dikke nummer aandacht voor de Koediefslaan, waar een eeuw geleden enorme beukenbomen het aanzicht bepaalden. Ook de verhalen over een heldhaftige Bennebroekse piloot, kunstschilder Cornelis Spoor en het 200-jarig jubileum van Kunst Zij Ons Doel zijn het lezen meer dan waard.

Verkooppunten
HeerlijkHeden 189 is te koop in Heemstede bij Boekhandel Blokker, B&B Print en Office en Primera de Pijp en in Bennebroek bij Buurtgemak Van den Hoven.