Typography

Publiek gesprek over Egelantier

023 Haarlem Cultuur - In een interview met Jan Hoekema, deel van diens wekelijkse serie ‘Een goed gesprek met…’, daagt journalist en schrijver Frenk van der Linden D66-wethouder Botter uit om publiekelijk met hem in gesprek te gaan over de beloften die Botter de afgelopen 3 jaar deed ten aanzien van de Egelantier, en wat daarvan is overgebleven in de koopovereenkomst met Lingotto/ AVC.

Dit gesprek zou moeten plaats vinden voordat de gemeenteraad besluit tot de verkoop van dit pand. 'D66 beweert de partij te zijn van de transparantie en het nieuwe leiderschap', zegt van der linden. 'Welnu, laten we dan in openbaarheid van gedachten wisselen over wat er is gebeurd, en wat nog te verbeteren valt.'

Volgens van der Linden heeft wethouder Jur Botter zich niet aan zijn beloften gehouden om 3.000 m2 van de te verkopen Egelantier te bestemmen voor cultuur. ‘Keer met mij terug naar het ABC Architectuurcentrum waar u op 27 mei, tijdens een informatieavond over de Egelantier, publiekelijk garandeerde 3.000 m2 te bestemmen voor Haarlemse cultuur. Het mag ook op een andere plek, zo lang het maar een publieke gedachtewisseling wordt’ In de plannen van Lingotto/ AVC is van de beloftes weinig meer terug te vinden.

Zo wil de koper 1.500m2 bestemmen voor commerciële verhuur en waar mogelijk voor cultuur. Een stichting waar Lingotto zelf in zit moet beslissen over wie er dan gebruik mag maken. Dat aan dit gebruik een flink prijskaartje zal hangen wordt gevreesd. Ter illustratie vertelde Liesbeth Rood van Theatergroep Lava tijdens een commissievergadering op 30 september dat zij tijdens een kleinschalige voorstelling in de buitenlucht van het Nieuwe Energie- terrein, eigendom van dezelfde Lingotto, ruim 1.000,- moest betalen voor het gebruik van 1 stopcontact.

De afgelopen 2 jaar heeft een burgerinitiatief geijverd om de Egelantier te behouden voor cultuur, heeft een groep betrokken Haarlemmers zich hard gemaakt om ‘De Hallen’ van het Frans Halsmuseum aan de Grote Markt te verhuizen naar toegezegde culturele ruimte in het Egelantierplan en heeft een groep van 60 Haarlemse cultuurmakers in een open brief de gemeente opgeroepen de beloofde ruimte in de te verkopen Egelantier daadwerkelijk aan Haarlemse culturele initiatieven te besteden. 

Het interview met Frenk van der Linden is via de video hieronder terug te zien. Vanaf minuut 20.40 gaat het over de Egelantier.