Typography

Photo by Brett Sayles from Pexels

023 Hoofddorp Economie – Op 11 april worden in Pakhuis de Zwijger de resultaten gepresenteerd van het vierdaagse Atelier Circulaire Werklocaties 2050, dat in februari georganiseerd werd door Architectuur Lokaal, in samenwerking met de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN.

Drie teams onderzochten hoe toekomstige bedrijventerreinen en werklocaties in Noord-Holland eruit zullen zien, gebaseerd op de circulaire economie en trends in de mobiliteit, digitalisering en het nieuwe werken. Eén team bekeek het Atlasgebied in Amsterdam, een tweede het Sloterdijkengebied, en nog een ander team richtte zich op het bedrijventerrein de Beukenhorst in Hoofddorp, waar ook het futuristische Park 2020 zich bevindt. Een mooi voorbeeld van vooruitgang en innovatie in onze regio.

Wat is circulair?

Er gebeurt al heel veel op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie in Hoofddorp. In samenwerking met Park 2020 werden er laatst zelfs op het Haarlemmermeerlyceum de ‘7DaysCircular’ georganiseerd, waarbij leerlingen met bedrijven aan de slag gingen om duurzame en circulaire oplossingen te bedenken, zoals de winnende Green Social Bus – een elektrische bus waar je met plastic betaalt. Mobiliteit is een belangrijk thema als het om duurzaamheid en circulariteit gaat. In Nederland komen er bijvoorbeeld steeds meer distributiecentra bij en daarom wordt technologie ook vaker ingezet om slimmer met onze middelen om te gaan.

Zo heb je ingebouwde weegschalen in transportwagens, geautomatiseerde dc’s, en app's voor het meten van nagenoeg alles, zoals deze digitale tachograaf voor het beheer van wagenparken. Het is wel duidelijk: voor duurzaamheid en circulariteit is innovatie nodig.

De circulaire economie gaat uit van maximaal werken met grondstoffen die na het dienen van hun doel weer verder verwerkt of hergebruikt kunnen worden. Het devies is dus: afval verminderen en op den duur helemaal of zoveel mogelijk afvalvrij opereren. En omdat dat nu natuurlijk niet de standaard is, vergt het soms wel wat innovatief vermogen om daarop over te gaan. Een duurzamere manier van ondernemen en samenwerken dus, en dat werd ook in het Atelier onder de loep genomen.

Vier scenario’s voor Hoofddorp

Binnen het team voor bedrijventerrein de Beukenhorst kwamen er vier scenario’s uit de verf, elk met een net andere nadruk. Bij het scenario Corporate Landscape lag de nadruk op grote logistieke of productiehallen met geïntegreerde circulaire processen, terwijl het scenario Regional Hub vooral gericht zou zijn op mkb-bedrijven en kleinschaligere productie, wat ook voor lokale ondernemers aantrekkelijk kan zijn. Het derde scenario, Oosterwold on Steroids, zou een woon-werkgemeenschap worden, waarbij de bewoners zelf voedsel zouden verbouwen en andere producten vervaardigen. Het laatste scenario heet Progress Polder en concentreert zich eerder op het aantrekken van internationale kennis om zo een grootschalig biobased kennislandschap te creëren dat de verduurzaming van de rest van ons land een boost moet geven.

Wie mee wil denken en meer te weten wil komen kan 11 april om 19:30 uur terecht bij Pakhuis de Zwijger of op deze datum en tijd via hun website de livestream volgen. De toekomst is circulair, maar dat kan heel veel verschillende vormen aannemen!