Typography

023 Haarlem Maatschappij/Economie - Dit jaar organiseert Bedrijf & Samenleving al weer haar 16eeditie van haar jaarlijkse beursvloer en wel op donderdag 18 juni in de Philharmonie van Haarlem. 

Het event is, zoals inmiddels wel bekend, speciaal bestemd voor bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen om (lang gekoesterde) wensen in vervulling te kunnen laten gaan.

Het thema dit jaar is ’75 jaar Vrijheid!', een prachtige mogelijkheid voor 75 bedrijven om 75 maatschappelijke organisaties te gaan helpen! Kent u het concept nog niet? Kijk dan naar zie hier een impressie.Naast burgemeester Jos Wienen (die jaarlijks de officiële opening verzorgt) zijn onze vaste spreekstalmeesters Dieuwertje Blok en Dolly Bellefleur inmiddels ook al weer uitgenodigd.

Meer informatie
Wil je zien welke bedrijven er vorig jaar hebben deelgenomen aan de beursvloer?Kijk hier om een idee te krijgen en zie hier de maatschappelijke organisaties die vorig jaar meededen. 

Houd de datum donderdag 18 juni alvast VRIJ in jullie agenda’s.