Typography

Plan ter inzage - 023 Heemstede Maatschappij, Veiligheid, Verkeer & Vervoer - De verkeersdruk in Heemstede is hoog. Gemeente en inwoners willen graag de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroten. Daarom is het plan om overal binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren.

Uitzondering zijn wegen die nodig zijn om een gebied te ontsluiten; deze blijven 50 km/u (Heemsteedse Dreef, César Francklaan, Herenweg, Zandvoortselaan, Glipper Dreef, Glipperweg, Cruquiusweg, Leidsevaartweg binnen de bebouwde kom). Dit staat in het ‘wegcategoriseringsplan’ dat tot 30 juni ter inzage ligt; het is te vinden via heemstede.nl/wegcategoriseringsplan

30 km tenzij…
In november 2020 nam de raad de motie ‘Veilig verkeer 30 km in Heemstede aan’. Dit uitgangspunt van ’30 km tenzij…’is verwerkt in het plan voor alle wegen in Heemstede. Om doorgaand verkeer goed te laten doorstromen, blijft op ‘gebiedsontsluitingswegen’ de maximale snelheid 50 km. Deze wegen hebben al zoveel mogelijk een veilige inrichting met verkeerslichten, fietspaden en oversteekplaatsen. Alle overige wegen blijven of worden ‘erftoegangsweg’ waar 30 km geldt. Tot welke van deze twee soorten de weg behoort, staat voor heel Heemstede in het wegcategoriseringsplan.

Herinrichting van weg volgt later
Nu gaat het om het ‘categoriseren’ van alle wegen in Heemstede, waarbij de weg de status krijgt van ‘gebiedsontsluitingsweg’ of van ‘erftoegangsweg’. De inrichting als 30 km-weg volgt later. Hiermee is veel geld gemoeid en daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij het bestaande onderhoudsprogramma. Als een weg toch al open moet, wordt meteen de herinrichting aangepakt. Uiteraard wordt de buurt hierbij betrokken.

Ter inzage
Alle bewoners van de wegen die 50 km blijven en van de wegen die van 50 naar 30 km gaan zijn met een brief uitgenodigd te reageren op het plan. Het plan ligt tot 30 juni ter inzage. Alle informatie is te vinden via heemstede.nl/wegcategoriseringsplan

 

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice