Typography

Zorg- en uitvaartprofessionals delen kennis 

023 Haarlem, Maatschappij – In de Philharmonie Haarlem vond onlangs de tweede en volledig volgeboekte editie van het Symposium ‘Rouw & Verlies’ plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden deelden verschillende sprekers waaronder Erik Olsman (Hospice Bardo), Gerty de Klerk (Spaarne Gasthuis) en Peggy van Leeuwen (nabestaande MH17) hun verhalen met ruim 130 deelnemers uit de verschillende werkvelden.

Daarnaast kon iedereen deelnemen aan een van de vier workshops. Het symposium werd voor de tweede keer georganiseerd door Stichting Nabestaandenzorg en Stichting Bretels en kwam tot stand dankzij externe financiering.

Dat verdient een tweede editie!
“In november 2017 vond de eerste, tevens goed bezochte, editie plaats van het Symposium Rouw & Verlies. ‘Na die zeer zinvolle dag èn positieve evaluatie van de deelnemers, waren we van mening we dat dit symposium een tweede editie verdiende. Daarom zijn we op zoek gegaan naar externe financiering. Die vonden we bij Rabobank Haarlem, Stichting Vrienden van Spaarne Gasthuis, gemeente Haarlem en het Vaillant Fonds”, aldus Linda Frank, coördinator van Stichting Nabestaandenzorg. Deelnemers konden dankzij deze financiële bijdragen en de vrijwillige inzet van beide stichtingen gratis deelnemen.

Sprekers & workshops

Het programma bood ruimte voor diverse plenaire sprekers. Zo sprak Erik Olsman, geestelijk verzorger in Hospice Bardo en universitair docent ethiek aan het LUMC, over zijn rijke ervaring op het gebied van rouw en verlies. Hij gaf de toehoorders handvatten hoe daarmee als professional om te gaan in hun dagelijks werk. Gerty de Klerk, palliatief arts in het Spaarne Gasthuis, ging in op het belang van samenwerking tussen de formele en informele zorg, een belang dat zowel Bretels als Nabestaandenzorg onderstrepen. Daarna volgden workshops waaronder een workshop over kinderen & jongeren, over zingeving, zelfzorg en over rouw op de werkvloer. Peggy van Leeuwen ronde het symposium op indrukwekkende wijze af met een bijdrage van nabestaanden van de MH17. Het geheel stond onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden. “Lof voor Freek zoals hij, als betrokken journalist en dagvoorzitter deze middag begeleidde”, aldus Nicky Westerhof, initiatiefneemster van Stichting Bretels.

Belangrijk signaal

Het symposium was binnen drie dagen volledig volgeboekt. Het deelnemersveld was heel breed met mensen uit de sector zorg & welzijn tot uitvaartondernemers en beleidsmakers: iedereen was welkom. “Wij vinden het een belangrijk signaal dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in een inhoudelijk symposium over rouw en verlies. Wij maken ons sterk voor meer aandacht en ruimte voor het delen en overdragen van kennis en ervaring op dit gebied. Daar is dit symposium een prachtig voorbeeld van”, aldus Linda Frank.

 

Over Stichting Nabestaandenzorg

Stichting Nabestaandenzorg is in 2015 opgericht en heeft als doel nabestaanden in de regio Haarlem te adviseren, te ondersteunen en samen te brengen. Dit doet zij in haar existentie als informatiepunt waar nabestaanden terecht kunnen met vragen en zorgen. Bij de stichting werken nazorgconsulenten en vrijwilligers die nabestaanden kunnen bijstaan bij vragen rondom rouw, verlies en nalatenschap.

Stichting Bretels

Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen die een ouder verliezen en is een initiatief van de zussen Nicky, Suzanne en Femke Westerhof. De basis van Stichting Bretels ligt in het overlijden van Els, de moeder van de initiatiefnemers, op 46-jarige leeftijd. “Zij leerde ons altijd uit te gaan van het positieve, je schouders eronder te zetten als het even tegen zit, je hart te volgen, te vechten waar je voor staat, zelfstandig te zijn, er het maximale uit te halen en bovenal het leven lief te hebben. Daarom vormen haar levenslessen de basis van Stichting Bretels”, aldus Suzanne Westerhof, een van de initiatiefneemsters.

Wilt u meer informatie Rouw en Verlies, neemt u dan contact op met Linda Frank (06- 51117282) of Nicky Westerhof  (06-41556889) of raadpleeg de siteswww.stichtingbretels.nl en
www.stichting-nabestaandenzorg.nl.  

Jos de Jong

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

21 augustus 2019

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen