Typography

023 Heemstede Maatschappij - Willemien Ruygrok heeft de Heemsteedse eenmalige Annie Klots Emancipatie-prijs gewonnen. Zij won de prijs voor haar langdurige inzet voor de positie van vrouwen. Al van jongs af aan is ze actief in feministische bewegingen en ze heeft op dit gebied veel betekend. Zij ontving de prijs, een broche gemaakt door de Heemsteedse kunstenares Rosita van Wingerden, dinsdagavond 10 december in de Voorwegschool in Heemstede.

Dit is de school waar Annie Klots, het vroege voorbeeld van emancipatie naar wie de prijs vernoemd is, van 1912 tot 1928 werkte als onderwijzeres. De prijs werd uitgereikt door raadslid Romée Pameijer; zij kwam in het kader van het 100-jarig vrouwen-kiesrecht met de motie die leidde tot de eenmalige emancipatieprijs.

Genomineerden
In totaal waren er vier Heemsteedse kandidaten voor de emancipatieprijs te weten:, Willemien Ruygrok, Emily Jacometti, Dominieke Bos en Darinka Andjelković en Aleksandra Rakovac.

Willemien Ruygrok: Het vechten voor anti-discriminatie in de brede zin is een rode draad in haar leven. Ze is actief (geweest) voor de feministische- en homobeweging. Zowel beroepshalve als bestuurlijk heeft ze zich ingezet voor gelijke rechten, onder andere bij het vrouwenvormingscentrum De Born, COC Nederland, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit ‘Aletta E-quality’, het Adviesbureau Europa en als columniste bij Trouw. Binnen de PvdA was ze onder meer actief bij de Rooie Vrouwen. Ook was ze nauw betrokken bij de totstandkoming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. 

 

Emily Jacometti: Emilybegon in 2009 samen met 2 partners het bedrijf ‘Flavour’, dat educatieve games voor kinderen en volwassenen heeft gemaakt met een nadruk op inclusie en sociale impact. Het bedrijf heeft als missie ervoor te zorgen dat de educatieve games voor meisjes net zo toegankelijk zijn als voor jongens. Hierdoor krijgen meisjes een gelijkere kans binnen het onderwijs en bij het betreden van een werkveld. Zelf is Emily Jacometti een voorbeeld in de technische industrie, waar vrouwen structureel zijn ondervertegenwoordigd en minder dan 1% een managementfunctie heeft. Daarnaast geeft ze les, stimuleert ze meisjes te kiezen voor technische studies, is spreker en panellid op het gebied van diversiteit en gelijkheid en zet ze zich landelijk in als ambassadeur voor vrouwen en meisjes in bèta, techniek en ICT.

DominiekeBos:Dominiekeis slechtziend en strijdt al vele jaren voor de emancipatie van slechtzienden en blinden. Zij heeft in de afgelopen jaren velen bewust gemaakt van missers en verbeterpunten op het vlak van toegankelijkheid. Door haar blogs, haar belevingsgerichte workshops en wandelingen met simulatiebrillen laat ze bestuurders, ambtenaren, winkeliers, bezoekers van de weekmarkt en vele anderen ervaren waar blinden en slechtzienden (vaak letterlijk) tegen aan lopen. Ze toetst openbare gebouwen en websites op toegankelijkheid. Als spreekbuis voor blinden en slechtzienden pleit ze bij verschillende overleggen voor verbetering van de positie van deze groep. Met haar constructieve bijdragen maakt ze duidelijk wat er, met vaak kleine aanpassingen, allemaal kan veranderen om het zelfstandig kunnen functioneren makkelijker te maken. En dit heeft al tot vele verbeteringen in Heemstede en daarbuiten geleid.

Darinka Andjelković en Aleksandra Rakovac:Beiden zijn afkomstig uit het voormalige Joegoslavië en kwamen respectievelijk in 2012 en 2014 naar Nederland. Zij hebben in korte tijd een goede baan gevonden in ons land, als technoloog bij Shell en als tandarts. Maar ook in hun privéleven zijn zij rolmodellen. Zij behoren tot de LHBTI-gemeenschap en komen hier openlijk voor uit. Ze willen een voorbeeld zijn op het gebied van emancipatie van vrouwen in het algemeen en in het bijzonder van LHBTI’s. Zij zetten zich in om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie en acceptatie van met name vrouwen binnen de LHBTI-doelgroep in Heemstede. Ze doen mee in een speciale werkgroep die voor de zomer van start is gegaan en gingen in gesprek met de burgemeester over de positie van LHBTI’s in de gemeente Heemstede. Dit leidde tot het initiatief om ‘Coming Out Day’ te vieren in Heemstede. En deze dag werd in november in Heemstede met succes georganiseerd.

Moeilijke keuze voor jury
De jury had het moeilijk om tot een keus te komen; voor alle genomineerde kandidaten is er veel waardering. Willemien Ruygrok is degene die zich al het langst specifiek voor de positie van vrouwen inzet en daarom is de uiteindelijke keus op haar gevallen. De jury doet de aanbeveling om vrouwen als Emily Jacometti, die wat korter maar nog volop bezig is met haar inzet voor de positie van meisjes en vrouwen, wat vaker als gemeente in het zonnetje te zetten.

categorieën

Behoudend en sluitend, vol vertrouwen, in onzekere tijden - 023 Heemstede Economie/Politiek & Maatschappij - Wat het komend jaar zal brengen, is net als voor de rest van de wereld ook voor Heemstede onzeker. De begroting 2021 staat in het teken van de effecten van de coronacrisis. Er is gekozen voor behoudend financieel beleid.

Lees meer...

Lezing door Johan Sliggers - 023 Haarlem Economie & Duurzaamheid - Klimaatverandering: probleem, of niet? Moeten we daar iets aan doen? Hoe dan? Fossiele brandstoffen de wereld uit? Waarom niet? Waarom wel? Deze vragen staan centraal in de lezing ‘Klimaatmaatregelen, waarom eigenlijk?

Lees meer...

023 Haarlem Educatie - Op donderdag 17 september houdt de historicus Leo Balai een lezing in de Grote Zaal van Sociëteit Vereeniging in Haarlem over de Sociëteit  slavenhandel en de rol die de Republiek en later Nederland daarin speelde.

Lees meer...

023 Haarlem Kunst & Cultuur - Op de zolder van het kunstcentrum Haarlem kan men tot en met 21 november genieten van de tentoonstelling Woven Wonders en krijgt men een prachtig overzicht van fraaie wandkleden, plaids, kussens en shawls van het baanbrekende textielmerk van Irene van Vliet.

Lees meer...

023 Zandvoort Kunst & Cultuur - Het 9e Europees Kampioenschap Zandsculpturen stond gepland in juli van dit jaar maar moest worden uitgesteld vanwege alle corona-ellende.

Lees meer...

023 Haarlem – Kunst & Cultuur/Muziek - “Op 5 januari j.l. trad Charlie Bo Meijering al in de Sociëteit succesvol op als begeleider van de bariton Vincent Kusters. Op 6 september a.s. zal hij solistisch te horen zijn met een gevarieerd programma. Werken van Chopin, Brahms, Gershwin maar ook een eigen geschreven variatie op een prelude van Johann Sebastian Bach."

Lees meer...

023 Ymuiden Sport - Het bestuur van Telstar Vrouwen wordt versterkt met een nieuwe voorzitter en secretaris.

Lees meer...

Van links naar rechts:
Daan Beekhuis, voorzitter MHC Alliance, Marit Merkus, van de werkgroep corona bij Alliance en Sjaak Struijf, wethouder Sport.

Lees meer...

Een beetje per ongeluk derde van Nederland geworden - 023 Haarlem Lifestyle & Gezondheid - Ze moest van haar school als examen mee doen aan de Skills Heroes wedstrijd haren opsteken.

Lees meer...

023 Haarlem Politiek & Maatschappij - Van maart tot en met augustus 2020 werd er in Nederland per 10.000 huishoudens gemiddeld 24,4 keer ingebroken in woning en schuren. Dit is een daling van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Lees meer...

“Zulke drukte zoals bij de Participatiemarkt in 2019 kan in Corona tijden natuurlijk niet meer (foto: Judith Buijze-Cappon).

Lees meer...

023 Heemstede Politiek, Maatschappij, Techniek, Veiligheid - Om de strijd aan te gaan met cybercriminaliteit is gemeente Heemstede sinds begin maart dit jaar op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen 8 en 12 jaar die door het spelen van HackShield leren hoe ze zichzelf en hun omgeving wapenen tegen online gevaren.

Lees meer...

023magazine.nl geprint

023 Nieuws