Typography

023 Heemstede Maatschappij & Gezondheid – Vrijdag 2 oktober 2020 jl. reikte burgemeester Astrid Nienhuis in Amsterdam een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw prof. dr. J.I.P. (Hanneke) de Vries uit Heemstede.

Hiermee is mevrouw De Vries benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij kreeg de onderscheiding bij het Amsterdam UMC locatie VUmc tijdens het afscheidssymposium ter ere van haar emeritaat. Prof. dr. De Vries is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het symposium vond plaats zonder publiek in verband met de coronamaatregelen maar wel volgden zo’n 170 mensen het afscheidssymposium via een livestream.

Beknopt overzicht van alle activiteiten van prof. dr. De Vries:
Professor De Vries heeft zich gedurende een lange tijd ingezet op haar vakgebied (gynaecologie) als arts, opleider en wetenschapper. Na haar promotie in 1987 in Groningen, ging zij in 1988 werken bij het VUmc, van waaruit zij in 1989 ging deelnemen aan het onderzoeksprogramma aan (toen nog) de faculteit Bewegingswetenschappen. Sinds 2003 bekleedt zij als bijzonder hoogleraar de leerstoel 'Foetale ontwikkelingsneurologie' bij het VUmc (nu het Amsterdam UMC, locatie VUmc). Zij heeft hier een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewegingswetenschappelijk onderzoek en aan het onderwijs op dit gebied.

Een bijzondere inzet heeft zij verricht voor de opleiding tot gynaecoloog en ook in bredere zin voor de opleiding tot medisch specialist en zij heeft vernieuwingen doorgevoerd om de opleiding te verbeteren.
Zij was initiatiefnemer van de gespecialiseerde pre-pregnancy counseling polikliniek verloskunde voor zwangerschapsvoorlichting- en begeleiding van vrouwen met systemische lupus erythematosus (SLE) en andere complexe systeemziekten met hoog risico op zwangerschapscomplicaties. 

Ook is het multidisciplinaire expertiseteam op dit vakgebied er gekomen dankzij haar inzet. Zij heeft patiënten een grotere rol gegeven bij het onderzoek naar de beste zorg voor hen. Professor De Vries heeft het wetenschappelijk jonge onderzoeksgebied van de prenatale motorische ontwikkeling in kaart gebracht en verder ontwikkeld. Zij heeft veel wetenschappelijk onderzoek op haar vakgebied gedaan en ruim 100 wetenschappelijke publicaties geschreven.

Bij de twee foto’s van de uitreiking: In verband met de anderhalve meter-regel heeft in plaats van de burgemeester de echtgenoot van professor De Vries de onderscheiding opgespeld. Verder zijn de foto’s gemaakt door Ilona van Genderen Stort.

Sport & Gezondheid/Hobby & Lifestyle

Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid

29 oktober 2020

Categorieën Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid op NLmagazine

Vitamines & Supplementen & Gewicht

Trombose

D Reizen

Drogisterij

Aanbevolen artikelen