Oplevering restauratie grafkapel

  • Ook afronding werk rond het Molentje - 023 Heemstede Cultuur - Na de restauratie wordt op vrijdag 25 juni de grafkapel Van Vollenhoven weer opgeleverd. De grafkapel werd sinds het najaar van 2020 onderhanden genomen; de provincie Noord-Holland droeg financieel bij aan de restauratie. Eveneens op 25 juni wordt het werk rond het Molentje van Groenendaal opgeleverd.