Overeenstemming

  • 023 Heemstede Cultuur - Na meerdere aanpassingen van het winnende ontwerp ‘de Wandeling’, is de schenker akkoord gegaan met het schetsontwerp voor de bouw van een nieuwe Belvedère. De bouw van een Belvedère is een lang gekoesterde wens van de schenker, die van jongs af aan veelvuldig bezoeker is van het Groenendaalse bos.