Typography

Foto: Marilou den Outer 

023 Heemstede Cultuur – Eens in de drie jaar kent de Heemsteedse Kunstkring de zeer begeerde Minerva Cultuurprijs toe aan personen, instanties of organisaties als waardering en/of stimulans voor culturele prestaties en initiatieven in de gemeente Heemstede of Bennebroek.

Dit jaar viel de keuze terecht op een organisatie die zich sinds haar oprichting op 12 maart 1947 intensief inzet voor het behoud van en belangstelling voor cultuur en geschiedenis in de meest uitgebreide zin van het woord: de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB).

De prijs werd zondag 13 januari jl. uitgereikt na het door de Heemsteedse Kunstkring in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede georganiseerde nieuwjaarsconcert. De voordracht voor de toekenning van de prijs is opgesteld door de Minerva-commissie. Arno Koek, de alom in de wijde omgeving van Heemstede gerespecteerde boekverkoper en winnaar van de vorige Minerva Cultuurprijs, Annelies van Bruinissen, bestuurslid van de Heemsteedse Kunstkring en Piet-Hein van Mechelen, jarenlang voorzitter van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest waren unaniem van mening dat de prijs dit jaar toebehoorde aan de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB). Voorzitter Jaap Verschoor nam de aan deze prijs verbonden geldprijs van € 1000,= dan ook dankbaar in ontvangst.

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
De HVHB bestaat uit enthousiaste bestuurders en heeft een groot ledenbestand dat oog heeft voor het culturele en geschiedkundige verleden en tracht garant te staan voor het behoud van waardevol erfgoed. Karakterbehoud staat hoog in het vaandel van de vereniging; bestaande gebouwen moeten worden hergebruikt zodat er geen verpaupering optreedt. Het zo maar even afbreken van bestaande geschiedkundig waardevolle gebouwen om deze te vervangen voor niet of nauwelijks in de regio passende woningen of appartementen, is iets waartegen de vereniging ageert. Dat heeft de vereniging ook al vaak laten blijken in haar 71-jarig bestaan. Zo zet de vereniging zich momenteel in om voor het voormalig postkantoor aan de Binnenweg de status ‘gemeentelijk monument’ verleend te krijgen. Ook uit de vereniging haar zorgen rondom de plannen met de Duinpolderweg die het waardevol cultureel erfgoed in Bennebroek zou kunnen aantasten.

Dankbaar
Bewoners van Heemstede en Bennebroek mogen dankbaar zijn dat de HVHB al zo’n 71 jaar waakt over beide dorpen en intensief trachten het karakter en de charme van de beide dorpen te behouden. Het is als bewoner dan ook een voorrecht om van dit behoud te kunnen blijven genieten. De Vereniging heeft haar sporen verdiend en blijft hopelijk ook voor de volgende generaties haar functie uitoefenen. Een prachtige en krachtige vereniging die alles, maar dan ook werkelijk álles in het werk stelt om te behouden wat er in Heemstede en Bennebroek behouden kan worden.

Vanwege de enorme inzet van de HVHB, is het volkomen terecht dat de Minerva Cultuurprijs dit jaar aan deze vereniging is uitgereikt.  

Jos de Jong

Volgende keer wéér 

Speech Jaap Verschoor, voorzitter Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Wat wonen wij toch op een prachtige plek. Op die kleine oppervlakte van Heemstede en Bennebroek is zo veel moois te zien: buitenplaatsen, heel veel groen, we hebben oude kloosters (Lucia in Bennebroek en Marienheuvel in Heemstede), we hebben mooie kerken,  we hebben prachtige huizen uit de jaren 20 en 30, we hebben wijken met wat je vroeger arbeiderswoningen noemde – verborgen pareltjes – we hebben villa’s, we hebben Hageveld - uniek in zijn soort – we hebben een oud slot.

U zult het begrijpen: de historische vereniging heeft het druk, druk om over al dit moois te vertellen en druk om ervoor te zorgen dat al dat moois op een goede manier bewaard, gekoesterd en toekomstbestendig wordt gemaakt. We zijn dan ook bijzonder verheugd en zeer vereerd met de Minerva Cultuurprijs. Een prijs, ik citeer uw woorden, ‘die bedoeld is als waardering én stimulans voor culturele prestaties en initiatieven in de gemeente Heemstede en het naburige Bennebroek’.

Die waardering ondervinden wij steeds vaker. Het nut van de inspanningen van de HVHB wordt gezien en die inspanningen ontplooien we op een breed terrein. U kent ongetwijfeld ons tijdschrift ‘HeerlijkHeden’, elke keer weer boordevol verhalen over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. U weet ook dat wij excursies en lezingen organiseren die altijd druk bezocht worden. Ook in het Pomphuis – bij de watertoren – het pomphuis dat nu ruim een jaar ons nieuwe onderkomen is, zijn regelmatig lezingen én tentoonstellingen.

Voor de buitenwacht misschien iets minder zichtbaar, maar heel belangrijk, zijn onze inspanningen om Heemstede en Bennebroek mooi te houden. Daarom schuiven we regelmatig aan bij de Commissie Welstand om onze visie te geven op nieuwbouwplannen – zeker waar het gaat om plannen in een kwetsbare omgeving, zetten wij ons in voor een groen MPL-gebied en strijden ervoor dat eventuele nieuwbouw op het terrein van de Hartekamp beperkt blijft.
In Bennebroek maken we deel uit van de klankbordgroep die meepraat en meedenkt over de herontwikkeling van het terrein van de instelling Vogelenzang. Stuk voor stuk inspanningen waarmee we het karakter en het erfgoed van Heemstede en Bennebroek willen behouden, maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Zo organiseerden wij vorig jaar een inspirerende discussieavond met alle Heemsteedse raadsfracties over een blik in de toekomst; hoe ziet de gemeente er over pakweg 20 jaar uit? Wat wil je met Heemstede? Groen houden, volbouwen, iets ertussenin?

Ongetwijfeld kent u de uitspraak: ‘Wie het verleden niet kent, begrijpt het heden niet’. Maar evenzeer geldt: ‘Wie nooit een beeld van de toekomst probeert te schetsen, zal niet begrijpen en niet kunnen inschatten wat nú het behouden waard is’.

Ik zal u niet vermoeien met een compleet overzicht van al onze activiteiten; als u dat wilt weten, moet u gewoon lid worden – en wie wil er niet bij een vereniging horen die net zo’n mooie prijs heeft ontvangen. Maar één ding noem ik nog: deze kerk wordt multifunctioneel gebruikt: voor kerkdiensten, voor concerten, lezingen en bijeenkomsten als deze. Geweldig; daarmee heeft dit historisch erfgoed een mooie bestemming gekregen.
De Pinksterkerk is onlangs gekocht door Stadsherstel Amsterdam en zal een maatschappelijke en culturele bestemming krijgen. Koren en muziekgezelschappen kunnen er blijven oefenen. Maar wat gaat er met de kerk aan het Valkenburgerplein gebeuren (die immers wordt afgestoten voor de eredienst), hoe is het gesteld met de rest van het religieus erfgoed in Heemstede? Kerken, kloosters, pastorieën, kosterswoningen. Wat kun je met kerken als ze eenmaal afgestoten worden voor erediensten? Slopen? Herbestemmen? Die vragen hopen wij te beantwoorden in onze inventarisatie ‘Religieus Erfgoed Heemstede’, die Michel Bakker dit jaar zal afronden. Ook hier eens te meer duidelijk: hoe ga je in de toekomst met historisch erfgoed om?

Dames en heren, de Minerva Cultuurprijs is niet alleen een waardering, maar ook een stimulans. En de vraag is dan wat we doen met de stoffelijke vorm van die stimulans, die € 1000? Omdat we deze prijs zien als een stimulans voor de hele vereniging, hebben we op onze nieuwjaarsborrel voor bestuur en vrijwilligers van afgelopen vrijdag een grote flipover neergezet waarop iedereen zijn ideeën kon opschrijven voor de bestemming van die € 1000. Ik was verrast door de veelheid en de verscheidenheid aan ideeën, wat vooral aangeeft dat alle vrijwilligers bij de vereniging bijzonder begaan zijn met wat we samen doen. Hulde! En eigenlijk zou je wel voor tien projecten elk € 1000 willen ontvangen.

Welk idee is het geworden? We hebben besloten om met dit geld iets te doen waar we ook in de toekomst gebruik van kunnen blijven maken en waar ook Heemstede en Bennebroek in de toekomst iets aan hebben. We willen materialen aanschaffen waarmee we nog beter onze exposities in het Pomphuis kunnen inrichten. Variërend van slimme ophangsystemen tot panelen en van een extra vitrine tot een showtafel. Materialen die we jarenlang kunnen gebruiken en belángrijkste van alles: dankzij welke de bezoekers aan onze tentoonstellingen op nog betere manier kennis kunnen nemen van het rijke verleden van Heemstede en Bennebroek. En bij deze nodigen wij de Kunstkring dan ook uit voor onze volgende tentoonstelling voor een preview. Niet al uw leden – dat past er niet in – maar in samenspraak met uw bestuur zullen wij iets moois regelen.

Voorzitter, jury, dank nogmaals voor het toekennen van de Minerva Cultuurprijs aan onze  vereniging. We gaan er wat moois mee doen.

categorieën

Photo by Brett Sayles from Pexels

023 Hoofddorp Economie – Op 11 april worden in Pakhuis de Zwijger de resultaten gepresenteerd van het vierdaagse Atelier Circulaire Werklocaties 2050, dat in februari georganiseerd werd door Architectuur Lokaal, in samenwerking met de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN.

Lees meer...

“Laura van Dijk, Mark Gratama en Cyrille Bastiaansen strijden om de Haarlemse Ondernemers Prijs (foto: Noortje Dalhuijsen).”

023 Haarlem Economie - Wie de finale-avond van de Haarlemse Ondernemers Prijs nog wil meemaken, die moet snel zijn. Deze avond mag nu toch echt wel hèt topevenement van het Haarlemse bedrijfsleven genoemd worden. Er worden maandag meer dan 300 gasten in de Lichtfabriek verwacht. Er staan drie topondernemers in de finale, na vijf jaar eindelijk ook weer vrouwelijke finalisten.

Lees meer...

“Supermarkten-ondernemer Masha Vos wordt tijdens de ontbijtsessie geïnterviewd door Rob Wieleman over de juiste route voor werkgevers (foto: Judith Buijze-Cappon).”

023 Hoofddorp Economie - Het komt niet zo vaak voor dat werkgevers samen ontbijten, maar het is een keer gelukt. Het regionale Werkgevers Servicepunt organiseerde in Seinwezen een ontbijtsessie over ‘inclusief werkgeven’. We vinden dat iedereen die kan en wil werken ook een baan moet krijgen. Dat lukt niet iedereen  gemakkelijk en zelfstandig.

Lees meer...

023 Haarlem Cultuur - Op Goede Vrijdag 19 april a.s.  zingt de COV Haarlem net als elk jaar de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de Philharmonie van Haarlem. Het is een diepgewortelde traditie van 90 jaar waar de koorleden zeer trots op zijn. En zij niet alleen, getuige de grote schare trouwe bezoekers die jaarlijks het paasweekend willen inluiden met het bijwonen van Bachs meesterwerk.

Lees meer...

023 Hoofddorp Uitgaan - 30 maart organiseert Letz Party voor de derde keer een 30+ Disco & Upbeat Classics Party bij  Fokker Event Center in Hoofddorp (IJweg 1094).

Lees meer...

Boeklancering tegen pesten: 'Krabbetje Kor wil rechtdoor'! 

Het prentenboek van Kim Aukema en Erika Meershoek: ‘Krabbetje Kor wil rechtdoor!’ is uitgegeven in Nederland en België. Het is een interactief boek TEGEN PESTEN.

Lees meer...

Schipholfonds maakt nieuw kunstgras warming-up veld jongste hockeyclub uit de regio mede mogelijk

023 Spaarndam Sport - Op 31 maart aanstaande viert Hockeyclub Spaarndam met een groots evenement dat zij op korte termijn haar complex uitbreidt met een zogenaamd warming-up veld. Dit is een kunstgrasveld ter grootte van ongeveer een derde van een normaal veld, voorzien van een doel en een doelcirkel.

Lees meer...

Foto: Essay 1

023 Zandvoort Sport - Zaterdag 2 maart zal op Circuit Zandvoort de Final 4 worden verreden. De vier uur durende wedstrijd vormt de afsluitende race van het Winter Endurance Kampioenschap 2018-2019.

Lees meer...

Foto's: Jumbo Supermarkten en  Essay Produkties, Chris Schotanus

023 Zandvoort Sport - Op dinsdag 5 februari start de voorverkoop voor de Jumbo Racedagen, ‘driven by Max Verstappen’ die op zaterdag 18 & zondag 19 mei plaatsvinden op Circuit Zandvoort.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek - Maurice Harroud en Jos de Jong van 023 Politiek ontvangen deze aflevering burgemeester van Heemstede Astrid Nienhuis. Een levendig gesprek over de achtergrond van de burgemeester, haar persoonlijke motivatie en natuurlijk over Heemstede.

Lees meer...

“De levendige Participatiemarkt van vorig jaar in de bibliotheek in Haarlem (foto: Judith Buijze-Cappon).

023 Haarlem Maatschappij - Op woensdag 3 april is er weer de Participatiemarkt Haarlem. Tussen 11.00 en 15. 00 uur kunnen mensen die zich oriënteren op mee doen in de samenleving terecht in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk. Meer dan 50 organisaties bieden vanuit hun marktkramen een schat aan informatie over activiteiten in de wijken, dagbesteding, vrijwilligerswerk, opleidingen & cursussen en werkstages.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek - Maurice Harroud en Jos de Jong van 023 Politiek ontvangen deze aflevering wethouder Nicole Mulder van GroenLinks. Aanbod komt het succes van GroenLinks, thema's als duurzaamheid, participatie en andere verantwoordelijkheden van de Gemeente en de persoonlijke motivatie om in de politiek te gaan. Daarnaast vertelt ze over haar Ambassadeurschap bij Dutch Dream Foundation.

Lees meer...

Nieuwsoverzicht Haarlem

Haarlem

023magazine laatste uitgave

Merchandise NL Magazine