Typography

Hoofddorp, 25 januari 2021 - 023 Hoofddorp Economie & Duurzaamheid – De Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) heeft lokale, sociale en maatschappelijke betrokkenheid hoog in haar vaandel staan. HAP maakt zich zorgen over de huur voor lokale ondernemers en doet een suggestie aan de gemeente voor mogelijke huurverlaging. Hieronder de door Hap op 25 januari jl. aan het college geschreven brief.

Geacht College,

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het bedrijfsleven in Haarlemmermeer. Het is een loodzware periode voor ondernemers en in het bijzonder voor de vele winkeliers in en buiten onze winkelcentra, die het hoofd amper boven water kunnen houden. Financiële buffers zijn geslonken en reserves zijn opgebruikt. Het is nu echt ‘twee voor twaalf’ voor een groot aantal winkeleigenaren.

Wij hebben van meerdere winkeleigenaren begrepen dat de huursom een groot deel van hun vaste lasten betreft en dat deze op dit moment niet meer te dragen zijn. We horen staatssecretaris mw. Keijzer in het programma WNLopZondag zeggen en ik citeer: “er zijn absoluut vastgoedeigenaren die het goed doen.Maar er zijn ook vastgoedeigenaren die niet meewerken. En dat moet echt anders.”

Mijn fractie heeft behoefte aan meer lokale achtergrondinformatie en duidelijkheid over de hoeveelheid Haarlemmermeerse ondernemers/winkeliers die hun hoofd niet meer boven water kunnen houden, juist vanwege de huursom, die vastgoedeigenaren dwingend aanhouden. Wij hebben daarom de volgende vragen aan uw college:

 1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en kunt u ons aangeven hoeveel winkeliers in en buiten onze winkelcentra er op dit moment dreigen om te vallen?

 2. Wij hebben kunnen zien dat het kabinet vorige week met een uitbreiding van het steunpakket voor ondernemers is gekomen. Hieruit blijkt dat ondernemers tenminste 15% van hun vaste lasten zelf moeten betalen waarvan een groot deel, de huursom betreft.

 3. Is uw college in gesprek met vastgoedeigenaren over verlaging van de huursom?

 4. Zo ja, hoe verlopen de gesprekken en op welke manier willen vastgoedeigenaren meedenken in oplossingen voor winkeliers?

 5. Er bereiken ons signalen dat vastgoedeigenaren weinig empathie tonen met betrekking tot de huursom van vele Haarlemmermeerse winkeliers. Is het college het met mijn fractie eens dat:

 6. in deze moeilijke tijd ook vastgoedeigenaren verantwoordelijkheid moeten nemen en winkeliers tegemoet moeten komen?

 7. deze eerste, oriënterende gesprekken geïnitieerd en gefaciliteerd zouden moeten worden door het college?

 8. Bent u het met mijn fractie eens dat de oorzaken waardoor winkeliers dreigen om te vallen niet geheel duidelijk zijn?

 9. Kan het college periodiek (per kwartaal) inzicht geven in de ondernemers/winkeliers die dreigen om te vallen?

 10; Wat gaat het college zelf doen, behalve het initiëren van gesprekken tussen winkeliers en vastgoedeigenaren, om de lokale winkeliers die vanwege de huursom dreigen om te vallen te ondersteunen?


In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van de HAP,

Charif El Idrissi MSc
Raadslid HAP

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

01 maart 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

coolblue

Greenchoice

Yarden

Aanbevolen artikelen