Typography

023Zandvoort Maatschappij/Politiek - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zandvoort werd druk bezocht. Iedereen wilde natuurlijk weten wat burgemeester David Moolenburgh in zijn eerste nieuwjaarstoespraak allemaal te vertellen had. Een van de zaken waaraan hij speciale aandacht besteedde was zijn lovend betoog over de betrokkenheid van de Zandvoortse bevolking en de vele vrijwilligers die altijd klaar staan om diverse aangelegenheden in goed banen te leiden. Zijn uitspraak “Als alle vrijwilligers een week lang niets zouden doen, ligt heel Zandvoort plat”, viel in goede aarde en zal niet snel worden vergeten.  “Zandvoort kan niet zonder vrijwilligers.”

Wel meldde de burgemeester bezorgd te zijn over het feit dat veel vrijwilligerswerk steeds terecht komt bij dezelfde vrijwilligers van wie een groot aantal een al wat oudere leeftijd heeft. Jongere vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom om een aantal taken van deze oudere garde over te nemen. .

Jeugd heeft de toekomst, participatie belangrijk
Moolenburgh noemde 3 B’s die voor het dorp van belang zijn, te weten bouwen, beschermen en betrekken. Zandvoort moet bouwen aan diverse zaken, aan de jeugd inclusief probleemjongeren die allen de toekomst hebben en die dan ook op alle mogelijke manieren moet worden beschermd. De gemeente is verder actief met het verbeteren en verfijnen van participatiemogelijkheden. Besluitvorming mag dan wel plaatsvinden binnen de gemeentelijke muren, maar vóórdat er besluiten worden genomen, is ruggespraak met bewoners en omgeving van essentieel belang. Ongetwijfeld zijn er verbeter- en aanpassingspunten waaraan aandacht moet worden besteed en waarvoor Moolenburgh open staat. 

Formule 1
Uiteraard kwam ook het formule 1 circus ter sprake dat een gigantisch feest en spektakel zal worden. Hij sprak de wens uit dat iedereen zijn best doet om deze enorme happening vlekkeloos te laten verlopen opdat men na afloop kan terugzien op een perfect georganiseerd evenement waar wellicht verbeterpunten zijn die we in de volgende edities kunnen meenemen. “2020 wordt een prachtig jaar”, aldus een op het nieuwe jaar toastende burgemeester.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice