Typography

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij – De lokaal, social en betrokken Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP), bood het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer onlangs een discussiestuk aan met betrekking tot kindermishandeling tijdens de eerste lockdown. De redactie van ons magazine acht het belangrijk aandacht te besteden aan deze zaak en publiceert hieronder het bewuste ingezonden bericht van HAP.

Geacht College,

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen heeft onderzoek gedaan naar eventuele veranderingen in (onveilige) thuissituaties van kinderen tijdens de lockdown.

Op 6 januari 2021 publiceerde de Universiteit van Leiden1een artikel waarin zij verwijzen naar dit onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal slachtoffers van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown hoger geschat is tenopzichte van een periode zonder lockdown.

Op basis van de informantenrapportages wordt geschat dat bijna 40.000 kinderen, oftewel 14 per 1.000 kinderen, mishandeling hebben meegemaakt tijdens de eerste lockdown in Nederland.

Nu de scholen en kinderdagcentra wederom gesloten zijn, maakt de fractie van HAP zich zorgen om de kwetsbare gezinnen met jeugdigen in onze gemeente en stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bekend met dit landelijke onderzoek?
  2. Kunt u aangeven of en in hoeverre de conclusies van dit onderzoek spelen binnen de gemeente Haarlemmermeer?
  3. Zo ja, is het college bereid de raad van deze informatie te voorzien?
  4. Zo niet, dan zien wij daar graag een motivatie voor;
  5. Heeft het college, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, deze kwetsbare groep inwoners in het vizier?
  6. Is het college bereid om gedurende de huidige en eventuele toekomstige lockdown periode zich extra in te zetten voor deze kwetsbare groep inwoners?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

Namens de fractie van HAP,

Nikkie M. Elfers


Voor meer informatie, raadpleeg: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen/forensische-gezinspedagogiek-en-jeugdhulpverlening/rapport-prevalentie-kindermishandeling-tijdens-covid-lockdown.pdf

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice