Typography

023 Heemstede, Haarlem en omgeving Politiek & Maatschappij - Op 9 juli om 16.15 uur bezegelen de vier gemeentes in de raadszaal van de gemeente Heemstede de versterking van de regionale samenwerking voor grote opgaven zoals bijvoorbeeld  bereikbaarheid en het veranderende klimaat. Daarnaast wordt met het convenant de rol van de gemeenteraden in de regionale samenwerking en de inbreng van de regio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter georganiseerd.

De komende tijd zal ook worden onderzocht hoe de samenwerking tussen de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond kan worden verstevigd. 

In de regio Zuid-Kennemerland wordt de samenwerking ingezet vanuit vijf  hoofdopgaven: het versterken van het landschap; het beter benutten van het economisch kapitaal; de regionale woonagenda; inspelen op het veranderende klimaat; en het verbinden van onze opgaven voor betere bereikbaarheid.

Deze Zuid-Kennemer Agenda is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Colleges van B en W en de gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Via de Zuid-Kennemer Agenda bepalen de vier gemeenten voor de komende jaren de gezamenlijke prioriteiten en acties.

Burgemeester Astrid Nienhuis: ‘We worden als gemeenten in Kennemerland steeds meer geconfronteerd met regionale uitdagingen. We moeten bijvoorbeeld een manier vinden om de groeiende stroom bezoekers aan onze regio te faciliteren zonder dat de natuur en stilte verloren gaat. We willen het groeiende aantal inwoners huisvesten, met behoud van het mooie landschap waarvan we willen blijven genieten. We moeten samen anticiperen op temperatuurstijging, droogte en meer extreme neerslag en wateroverlast; wat betekent dat voor het landschap? Het versterken van de regionale samenwerking en daarmee ook de regionale dialoog gaat hier enorm bij helpen’.

De werkgroep van vier raadsleden zegt hierover: ‘Wij zien het belang van de regio en gaan de uitdaging graag aan om in de gezamenlijke radenbijeenkomsten over de specifieke lokale belangen die er soms zijn heen te stappen en elkaar als gemeenten te vinden in voorstellen die voor de regio nodig zijn. Vanuit iedere raad nemen 2 leden voortaan deel in een commissie die direct vanuit de eigen gemeenteraad meedenkt over de stappen die we nemen om tot een regionaal besluit te komen’.

Uitvoering van deze KennemerAgenda vereist een nieuwe gezamenlijke werkwijze, die onder regie van burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede is vormgegeven. Door deze nieuwe werkwijze worden de gemeenteraden vroegtijdig betrokken bij de beleidsvorming. De raden in Zuid-Kennemerland gaan met elkaar in dialoog, zodat ze elkaars belangen en knelpunten kennen. De bestuurlijke verhoudingen blijven daarbij ongewijzigd; er worden geen bevoegdheden overgedragen dus de afzonderlijke gemeenteraden blijven verantwoordelijk voor de besluitvorming in de eigen gemeente. We gaan op deze thema’s samen de toekomst tegemoet, maar wel met ruimte voor couleur lokale.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice